E-post for oss som vil samarbeide

Visena er en helt ny måte å tenke e-post på. Klikk på bildet under for se verdens beste epost-system.

 

E-post har etablert seg som det primære verktøy for produksjon og distribusjon av forretningskritisk informasjon. Denne informasjonen ligger spredd hos de enkelte ansatte, og på deres ulike maskiner, telefoner og nettbrett. Med Visena har vi tenkt helt nytt - e-post settes i system! Behovet for å strukturere, indeksere, lagre, dele og kunne sette behandlingsregler er sentralt for å kunne jobbe effektivt. Visena er bygget med effektiv og systematisert behandling, deling og samarbeid for øye. Ved mottak av e-post kobles mailen automatisk mot alle relevante entiteter, slik som mottaker, firma, avsender etc. Vi indekserer også vedlegg slik at du kan søke i dokumenter, slik som .doc og PDF.

Med Visena løser vi bla følgende behov: - lagre e-post på Firmakort, Personkort, eller Prosjekt - se nøkkelinformasjon om avsenderen som tittel, firma, relasjon, telefonnummer, prosjektmedlemsskap, åpne oppgaver, tidligere epostkorrespondanse - søke etter innholdet i vedlegget fra f.eks PDF, Word, Excel og Powerpoint - dele prosjektrelaterte e-poster med definerte prosjektdeltagere, både internt og eksternt - støtte for kraftig prosesshåndtering, som delegering av oppgaver, oppfølging og godkjenning - definere lister for utsendelse.

Arkivering

Med Visena lagrer du lekende lett epost på firmaer, kontakter eller prosjekter.

Lett å prioritere

Visena hjelper deg med å prioritere mail.

Legg epost til oppfølging

E-post + CRM = sant

Mange bruker ett system til e-post og et annet til CRM. Det gir dobbelregistrering og mye hopping frem og tilbake. Det er først når e-post og CRM er i samme løsning, i stedet for i separate løsninger, at du får du en helt annen verden.

Skjermbilde 2014-04-11 kl. 23.39.31

Når du leser en epost, vil du alltid se relevante kontaktopplysninger hos avsenderen. I tillegg vil du se all tidligere korrespondanse . Dette betyr at du slipper å søke, hoppe mellom skjermbilder og lete etter eposter i forskjellige mapper. I onMail er alt samlet der du trenger det, når du trenger det.

 

 

Allerede når du ser listen over innkommende mail vil du merke styrken i at Visena har CRM og e-post  i samme løsning. For alle e-post, hvor avsenderen er registrert i bedriftens felles kontaktregister, hentes viktig informasjon slik at du ser personens navn, firma, prioritet og andre nøkkelopplysninger. Dette gjør at du slipper å hoppe mellom bedriftens CRM system og mailleseren din. Ved at alle deler CRM-data direkte i e-postleseren trenger man ikke lenger å vedlikeholde hvert sitt lille private CRM system, slik som mange har i feks Oulook. Man deler og vedlikeholder i fellesskap bedriftens CRM-data. Kontakter kan selvsagt settes til privat og vil da ikke vises for andre medarbeidere.

Siden Visena vet alt om avsenderen av e-posten vil du også, uten noen form for manuell søking, få andre viktige opplysninger om avsenderen, slik som tidligere korrespondanse og oversikt over hvilke prosjekter som dere har sammen med denne kontakten.

Du kan og lett filtrere bort uviktige mail ved å for eksempel filtrere på "vis bare kunder", "vis bare kunder med aktive prosjekter" eller andre definerte filtere. På denne måten kan du starte med det som er viktig og så ta deg av mindre viktige e-post senere.

Skjermbilde 2014-04-11 kl. 23.45.57

Når du mottar en e-post har Visena allerede skjekket om kontakten finnes allerede og gir deg all relevant informasjon. Ingen hopping mellom CRM og mail lenger.

 

Mail fra maillisten

Gjennom å merke viktige kontakter med stjerne vil du lettere kunne priortere hvilke e-post du skal starte med.

 

Mail i skyene

Tenkt kun på bruken, ikke på drift og backup.

CRM integrasjon

VisenaMail gir deg muligheten til å manuelt koble mail til personer og firmaer - automisk. Hver ansatt sitter ikke lenger med hver sitt private kunderegister - dere deler. Akkurat slik som det skal være.

Arbeidsglede

Et e-post system du blir glad i fordi det gjør deg bedre og gir deg oversikt.

Handlingsbasert

e-post er viktig korrestpondanse gjemt i kaos av SPAM tidstyver. VisenaMail lar deg vise det som er viktig og lar deg jobbe som med en aktivitetsliste.