Definer prosessen - jobb smartere!

Tenk hvilken effekt det ville gitt bedriften dersom alle jobbet etter "best practice"! Visena er utviklet over mange år i samarbeid med noen av markedets ledende bedrifter innen prosjekt- og prosessstyring.

 I Visena kan du definere prosesser og prosjekter med faser, aktiviteter, milepæler, krav og dokumenter. Uansett om det er en salgsprosess eller et leveranseprosjekt vil Visena gjøre deg mer effektiv og øke kvaliteten på leveransen. Avhengig av hvilken fase du er i eksponeres kun de aktuelle valgene for brukeren. Dette sikrer ikke bare en kvalitetssikret prosess, men er også en mye raskere måte å jobbe på. Når en fases milepæl er nådd blir man flyttet til neste fase. Når prosjektet er kommet til en eventuell leveranse kan neste del av prosessen starte, samtidig som du beholder all informasjon fra salgsfasen. Dette sikrer at alle jobber etter bedriftens best practise - forenkler opplæring av nyansatte - dokumenterer prosessen og sikrer deg mot feil underveis - gjør at muligheten for valg av feil aktivitet eller dokumentmal reduseres dramatisk.

Jobb sammen og del informasjon

Alltid kontroll hvor i prosessen du er og hva som er neste steg

Alltid tilgjenlig, på kontoret, på reise og hos kunden

Løpende kontroll på økonomien i prosjekter