fbpx

Utviklet for revisjonsbransjen, sammen med revisjonsbransjen

Gir revisor kontroll på tid, kunder og kommunikasjon

Visena er en komplett løsning som sikrer en effektiv timeføring, fra budsjettering til fakturering, og en trygg oppfølging av kunder og historikk. Ved å samle funksjonene i en og samme løsning får du en effektiv arbeidsdag og full kontroll – uansett hvor du er.

Full kontroll på tid og inntjening

Når alle prosessene og verktøyene er integrert får du oversikt og kontroll.

Budsjettering

Med full kontroll på medarbeiders kapasitet og fordeling pr oppdrag sikrer du effektiv bruk av tiden.

 • Budsjett pr. prosjekt/kunde.
 • Budsjett pr. medarbeider/rolle.
 • Planlegging av medarbeiderkapasitet.
 • Fordeling av medarbeidere på prosjekt.
 • Revisjon målt mot medarbeiders kapasitet.
 • Importer fjorårets budsjett eller reelle tall.

Timeføring

Timeføring blir enklere når den er oppdatert mot kalenderen. Du gjør jobben din og Visena logger timene.

 • Timeregistrering pr. dag, uke eller fra kalender.
 • Godkjenning av uke.
 • Timeregistrering fra mobile enheter.
 • Arbeidslister.
 • Kontroll på fremdrift.
 • Registrering av utlegg.

Rapportering

Rapportering blir enklere når løsningen er skreddersydd for ditt behov – sammen med din bransje.

 • Dynamiske rapporter.
 • Rapportgenerator.
 • Effektivitetsrapporter.
 • Egendefinerte rapportgrupper.
 • Timerapportering og aggregerte rapporter målt mot budsjett.
 • Årsstatistikk.
 • Rapporter til skjerm og Excel.

Fakturering

I Visena er fakturering bygget fra grunnen for å gjøre jobben til Partner så enkel og rask som mulig. Fakturering er noe du skal glede deg til – ikke grue deg til.

 • Meget enkel og kraftig fakturering.
 • A konto faktura/løpende faktura/kreditnota.
 • Ved sluttfakturering opprettes neste års prosjekt.
 • Egne fakturagrupper.
 • Full kontroll på utviklingen, mens du fakturerer.
 • Fakturer digitalt med EHF 3.0 og e-post med PDF.

Økonomi

Visena snakker med alle moderne økonomisystemer.

 • Visma Business
 • Global
 • Tripletex
 • DI
 • UNI Micro
 • Mamut
 • M.fl.

Full kontroll på tid og inntjening

Når alle prosessene og verktøyene er integrert får du oversikt og kontroll.

Budsjettering

Budsjettering

Med full kontroll på medarbeiders kapasitet og fordeling pr oppdrag sikrer du effektiv bruk av tiden.

 • Budsjett pr. prosjekt/kunde.
 • Budsjett pr. medarbeider/rolle.
 • Planlegging av medarbeiderkapasitet.
 • Fordeling av medarbeidere på prosjekt.
 • Revisjon målt mot medarbeiders kapasitet.
 • Importer fjorårets budsjett eller reelle tall.

Timeføring

 • Timeføring

Timeføring blir enklere når den er oppdatert mot kalenderen. Du gjør jobben din og Visena logger timene.

 • Timeregistrering pr. dag, uke eller fra kalender.
 • Godkjenning av uke.
 • Timeregistrering fra mobile enheter.
 • Arbeidslister.
 • Kontroll på fremdrift.
 • Registrering av utlegg.

Rapportering

Rapportering

Rapportering blir enklere når løsningen er skreddersydd for ditt behov – sammen med din bransje.

 • Dynamiske rapporter.
 • Rapportgenerator.
 • Effektivitetsrapporter.
 • Egendefinerte rapportgrupper.
 • Timerapportering og aggregerte rapporter målt mot budsjett.
 • Årsstatistikk.
 • Rapporter til skjerm og Excel.

Fakturering

Fakturering

I Visena er fakturering bygget fra grunnen for å gjøre jobben til Partner så enkel og rask som mulig. Fakturering er noe du skal glede deg til – ikke grue deg til.

 • Meget enkel og kraftig fakturering.
 • A konto faktura/løpende faktura/kreditnota.
 • Ved sluttfakturering opprettes neste års prosjekt.
 • Egne fakturagrupper.
 • Full kontroll på utviklingen, mens du fakturerer.
 • Fakturer digitalt med EHF 3.0 og e-post med PDF.

Økonomi

Økonomi

Visena snakker med alle moderne økonomisystemer.

 • Visma Business
 • Global
 • Tripletex
 • DI
 • UNI Micro
 • Mamut
 • M.fl.

Full kontroll på kunder, oppdrag og korrespondanse

Visena er mye mer inn bare timer og kroner. Når du bruker hele Visena får du en enda mer effektiv og smart arbeidsdag.

CRM

Hva kjennetegner et godt CRM system og en vellykket implementasjon? Det er enkelt: systemet blir brukt – av alle ansatte.

 • Komplett CRM system.
 • Enkel arkivering av e-post og filer.
 • Salgprosesser sikrer riktig gjennomføring – hver gang.
 • Pipeline og oversiksbilder gir deg full kontroll.
 • På nett med kunden gjennom Visena Portal.
 • Du jobber – Visena logger.
 • Visena Mobile.

Prosess

I Visena definerer du enkelt bedriftens prosesser.

 • Alltid kontroll på hvor i prosessen du er og hva som er neste steg.
 • Definer prosesser og prosjekter med faser, aktiviteter, milepæler, krav og dokumenter.
 • Automatisk loggføring gir full dokumentasjon.
 • Definer alt fra salgs- og onboarding-prosesser til hvitvaskingskontroll og revisjonsprosesser.
 • Utviklet i samarbeid med ledende revisjonsbedrifter.

Dokumentsenter

Komplett dokumentsenter i skyen – trygt og alltid tilgjengelig.

 • Full kontroll på alle maler og dokumenter i selskapet.
 • Opprett dokumenter basert på avanserte maler med flettefelter.
 • Automatisk arkivering på rett firma, prosjekt og person.
 • Med svært avansert søk finner du alltid informasjonen du leter etter.
 • Indeksering av dokumenter lar deg søke på dokumentets innhold.
 • Integrert, sikker og brukervennlig digital signering.

Visena Mail

CRM + E-post = Visena. E-post for oss som vil samarbeide.

 • Komplett e-postløsning med server og klient.
 • Utviklet for samarbeid og bygget rundt CRM-systemet.
 • Enkel arkivering av korrespondanse på firma, person og prosjekt.
 • Enkel brukeradministrasjon.
 • Full støtte for IMAP.
 • Søk og gjennfinning i særklasse.

Portal

Raskere og sikrere kommunikasjon med kundene dine.

 • Sikker pålogging med BankID.
 • Del filer med dine eksterne kontakter.
 • Motta filer fra dine eksterne kontakter.
 • Opprett mappestrukturer.
 • Få automatisk beskjed ved endringer i rommet.
 • Enkel administrasjon av tilgang.

Full kontroll på kunder, oppdrag og korrespondanse

Visena er mye mer inn bare timer og kroner. Når du bruker hele Visena får du en enda mer effektiv og smart arbeidsdag.

CRM

CRM

Hva kjennetegner et godt CRM system og en vellykket implementasjon? Det er enkelt: systemet blir brukt – av alle ansatte.

 • Komplett CRM system.
 • Enkel arkivering av e-post og filer.
 • Salgprosesser sikrer riktig gjennomføring – hver gang.
 • Pipeline og oversiksbilder gir deg full kontroll.
 • På nett med kunden gjennom Visena Portal.
 • Du jobber – Visena logger.
 • Visena Mobile.

Prosess

Prosess

I Visena definerer du enkelt bedriftens prosesser.

 • Alltid kontroll på hvor i prosessen du er og hva som er neste steg.
 • Definer prosesser og prosjekter med faser, aktiviteter, milepæler, krav og dokumenter.
 • Automatisk loggføring gir full dokumentasjon.
 • Definer alt fra salgs- og onboarding-prosesser til hvitvaskingskontroll og revisjonsprosesser.
 • Utviklet i samarbeid med ledende revisjonsbedrifter.

Dokumentsenter

Dokumentsenter

Komplett dokumentsenter i skyen – trygt og alltid tilgjengelig.

 • Full kontroll på alle maler og dokumenter i selskapet.
 • Opprett dokumenter basert på avanserte maler med flettefelter.
 • Automatisk arkivering på rett firma, prosjekt og person.
 • Med svært avansert søk finner du alltid informasjonen du leter etter.
 • Indeksering av dokumenter lar deg søke på dokumentets innhold.
 • Integrert, sikker og brukervennlig digital signering.

E-post

Visena Mail

CRM + E-post = Visena. E-post for oss som vil samarbeide.

 • Komplett e-postløsning med server og klient.
 • Utviklet for samarbeid og bygget rundt CRM-systemet.
 • Enkel arkivering av korrespondanse på firma, person og prosjekt.
 • Enkel brukeradministrasjon.
 • Full støtte for IMAP.
 • Søk og gjennfinning i særklasse.

Portal

Portal

Raskere og sikrere kommunikasjon med kundene dine.

 • Sikker pålogging med BankID.
 • Del filer med dine eksterne kontakter.
 • Motta filer fra dine eksterne kontakter.
 • Opprett mappestrukturer.
 • Få automatisk beskjed ved endringer i rommet.
 • Enkel administrasjon av tilgang.

HVA SIER KUNDENE VÅRE?

Visena Mail

Med Visena har vi tenkt helt nytt - e-post settes i system rundt bedriftens produksjonssystemer. Behovet for å strukturere, indeksere, lagre, dele og kunne sette behandlingsregler er sentralt for å kunne jobbe effektivt. Visena er bygget med effektiv og systematisert behandling, deling og samarbeid for øye.
 • Felles kontaktregister og To Do-funsksjonalitet
 • Lett å arkivere e-post og vedlegg
 • E-post og vedlegg indekserer
 • Konverter en e-post til timeføring
 • IMAP-støtte

Visena Mobile

Med på kjøpet får du Visena Audit Mobile som gir deg dine viktigste verktøy også når du er på farten, glem aldri å føre en time igjen. Uansett hvilken smarttelefon eller håndholdte enhet du bruker har du tilgang til nøkkelinformasjon i sanntid.
 • Oversikt over hvordan du ligger an
 • Kalender
 • Timeføring på dags- og ukenivå
 • Kunde- og firmaopplysninger
 • Huskelister

Visena Digital signering

Fullintegrert i Visena kan du nå sende dokumenter til signering med BankID. Raskt, trygt og enkelt.

 • Integrert sikker og brukervennlig dokumentsignering.
 • BankID-signering gir sikker kontroll på identiteten til signataren.
 • Automatiske påminnelser sparer deg for masse tid.
 • Utfør identitetskontroll samtidig som engasjementsbrev sendes.
 • Digital signering er en integrert del av prosessen når du jobber i Visena.
 • Kundeinformasjon og dokumenter ligger trygt i produksjonssystemet ditt.
 • Dokumenter gjøres automatisk om til PDF.

Vil du se mer?

La oss vise deg hvordan ledende bedrifter innenfor din bransje jobber smartere!