Import av innbetalinger og purringsinformasjon

For å importere innbetalinger i Visena går man til Økonomi -> Faktura -> Import innbet.

Her kan man laste opp en Excel-fil med følgende kolonner:

invoice-number payment-amount payment-date overdue-notice-num-sent overdue-notice-exemption overdue-notice-sent-timestamp overdue-notice-due-date
101011 5000 2016-04-23 2 0 2016-04-13 2016-04-23
101011 2187 2016-05-01 2 0 2016-04-13 2016-04-23
105725 49681 2016-09-24 1 0 2016-09-14 2016-09-24
106307 15000 2016-09-24 1
Merk at Excel-filen kun må inneholde én arkfane og ikke ha noen filtre/skjulte kolonner/rader.
Forklaring på kolonner:
invoice-number payment-amount payment-date overdue-notice-num-sent overdue-notice-exemption overdue-notice-sent-timestamp overdue-notice-due-date
Fakturanummer innbetalt beløp innbetalt dato Antall purringer sendt Purrefritak (1 = Ja/ 0 = Nei) Purring sendt dato+tid Forfallsdato på purring

Man kan, om ønskelig kun importere betalingsinformasjon (uten informasjon om purringer) og da er det påkrevet med følgende 3 kolonner:

invoice-number payment-amount payment-date
101011 5000 2016-04-23
101011 2187 2016-05-01
105725 49681 2016-09-24
106307 15000 2016-09-24
Kolonnene “payment-amount” og “payment-date” er også påkrevet dersom de importeres sammen med purringsinformasjon (overdue-notice kolonnene).

Man kan også velge å importere bare purringsinformasjon, og da kan man laste opp en Excel-fil med følgende kolonner:

invoice-number overdue-notice-num-sent overdue-notice-exemption overdue-notice-sent-timestamp overdue-notice-due-date
101011 2 0 2016-04-13 12:01 2016-04-23
105725 1 0 2016-09-14 14:30 2016-09-24
106307 1
Da er kun “invoice-number” påkrevet kolonne.
Når man har lastet opp filen blir man presentert med en tabell der man kan se og gjøre en kontroll på hva man er i ferd med å importere:
Man kan åpne fakturaen ved å klikke på fakturanummeret. Man kan også klikke på firmanavnet for å få frem “Vis firma”-dialogen, der man kan se forfalte fakturaer:
For å importere klikker på man knappen 
Fakturaer som ikke finnes vil bli ignorert. Fakturaer som allerede er oppgjort vil få importert innbetalinger men vil beholde sin Oppgjort-status.