SMARTERE TIMEFØRING

Visena er en ny og moderne standard for effektiv timeføring. Visena er utviklet i samarbeid med ledende revisjonsbedrifter og setter en ny standard for hva man kan gjøre i en nettbasert løsning.

Ta kontroll på tiden, kundene og korrespondansen

Visena inneholder verktøy du trenger for å sikre en effektiv timeføring, fra budsjettering til fakturering, og for å sikre en trygg oppfølging av kunder og historikk. Ved å samle funksjonene i en og samme løsning får du en effektiv arbeidsdag og full kontroll. Visena inneholder bl.a. følgende:

 • Tidsbudsjettering og kapasitetsstyring
 • Timeregistrering pr. dag, uke eller fra kalender
 • Dags-, ukes-, måneds- og felleskalender
 • Fakturering
 • Prosesshåndtering
 • Kundebehandling (CRM) med komplett historikk
 • SMS, chat og blogg
 • Dokument-  og e-posthåndtering
 • E-post server og klient (IMAP)
 • Visena Mobile virker på alle smarttelefoner og håndholdte enheter

Budsjettering

 • Budsjett pr. prosjekt/kunde
 • Budsjett pr. medarbeider/rolle
 • Planlegging av medarbeiderkapasitet
 • Fordeling av medarbeidere på prosjekt
 • Timer målt mot medarbeiders kapasitet
 • Importer fjorårets budsjett eller reelle tall

Timeføring

 • Timeregistrering pr. dag, uke eller fra kalender
 • Godkjenning av uke
 • Timeregistrering fra mobile enheter
 • Arbeidslister gir raskt oversikt
 • Kontroll på fremdrift
 • Registrering av utlegg 

Fakturering

 • Meget enkel og kraftig fakturering
 • A konto faktura/løpende faktura/kreditnota
 • Sluttfaktura m/spesifisert vedlegg
 • Egne fakturagrupper
 • Kontroll av timeføring
 • Integrasjon med ledende økonomisystemer

Visena er et et trygt alternativ

Visena er basert på mange års erfaring og er utviklet i tett samarbeid med flere revisjonsselskaper. Visena er bygget på moderne og sikker teknologi. Dette sikrer at løsningen har lang levetid og at vi kan levere funksjonalitet som tidligere ikke var mulig på nett. Visena er utviklet i Norge, for norske bedrifter, og driftes i Norge. Utviklingen skjer løpende og etter innspill fra våre kunder.

 • 100 prosent nettbasert
 • Ingen lokal installasjon
 • Opplæring skjer hos dere
 • Import fra andre systemer
 • Fri support
 • Tilgangskontroll på kunde og prosjektnivå
 • Plattformuavhengig (PC/mac/smarttelefoner/håndholdte enheter)

Kundeoppfølging (CRM)

 • Komplett kundeoversikt og historikk
 • Komplett journal med dokumenter og e-post
 • Salgs- og leveranse pipeline
 • Egendefinerte kategorier og tilleggsfelter
 • Kraftige utvalg
 • Masseutsendelse av e-post og SMS

Dokument og e-post

 • Arkivering av all korrespondanse
 • Opprett mapper under kunder og prosjekt
 • Dokumentmaler
 • Automatisk kobling av e-post kunde/prosjekt
 • Kraftige søk
 • Inkludere drift av e-post server

Rapportering

 • Interaktive rapporter
 • Timerapportering og aggregerte rapporter målt
  mot budsjett
 • Egne rapportgrupper
 • Egen rapportgenerator (ad-hoc rapporter)
 • Komplett årsstatistikk
 • Rapportene til skjerm og Excel 

Visena Mobile

Med på kjøpet får du Visena Mobile som gir deg dine viktigste verktøy også når du er på farten. Ha full oversikt og aldri glem å føre en time igjen. Uansett hvilken smarttelefon eller håndholdte enhet du har får du tilgang til nøkkelinformasjon i sanntid.

 • Oversikt over hvordan du ligger ann
 • Kalender
 • Timeføring på dags- og ukenivå
 • Kunde- og firmaopplysninger
 • E-post
 • Huskelister

E-post for bedrifter med dokumentasjonskrav

E-post har etablert seg som det primære verktøy for produksjon og distribusjon av forretningskritisk informasjon. Denne informasjonen ligger spredd hos de enkelte ansatte, og på deres ulike maskiner, telefoner og nettbrett. Med Visena har vi tenkt helt nytt - e-post settes i system! Behovet for å strukturere, indeksere, lagre, dele og kunne sette behandlingsregler er sentralt for å kunne jobbe effektivt. Visena er bygget med effektiv og systematisert behandling, deling og samarbeid for øye. Ved mottak av e-post kobles mailen automatisk mot alle relevante entiteter, slik som mottaker, firma, avsender etc. Vi indekserer også vedlegg slik at du kan søke i dokumenter, slik som .doc og PDF.