Timestatistikk / medarbeider godkjenner

Med Timestatistikk får man full kontroll over timeproduksjonen og på lønnsgrunnlaget sitt. Medarbeidere kontrollerer sin timeføring, tar stilling til om mertid skal utbetales eller settes i timebanken, og deretter godkjenner sitt lønnsgrunnlag. Etterhvert som medarbeiderne godkjenner sine grunnlag vil deres personalansvarlige kunne kontrollere disse. Les mer om leders kontroll her.

For å se en video av denne beskrivelsen kan du gå hit.

Her følger en beskrivelse av hvordan du går frem for å godkjenne ditt lønnsgrunnlag:

 1. Godkjenn føringene dine.
  Pass på å føre timer tilsvarende din normaltid. Eks. 7,5 timer.
  Alle arbeidsdager for den aktuelle måneden må godkjennes for at du skal kunne gå videre til behandling av timer i timebanken. Timer kan godkjennes per dag, uke eller måned i Kalenderen eller per dag eller uke i Timeføring.

  OBS! Dersom du fører mindre enn din normaltid vil dette automatisk bli trukket fra som fravær.
 2. Kontroller ditt lønnsgrunnlag
  Fra forsiden vil du kunne se status på antall timer du har ført og som du har i din Timesaldo (Timebank). Ved å trykke på tallet i “Timesaldo” åpnes siden “Timestatistikk”.

  I Timestatistikken får du se en detaljert oversikt over totale timer du har registrert for det inneværende året.I toppen av hver kolonne, ved siden av navnet på måneden, vil det vises en grønn hake dersom hele måneden er godkjent i kalenderen. Dersom det ikke finnes en grønn hake, må du gå til Kalender eller Timeføring for å godkjenne alle dagene.
 3. Godkjenn timer til utbetaling og overføring til timesaldo.
  Ved mouseover på nederste linje kan du se utregningen for din timesaldo.
 4. Ved å trykke på den sorte hengelåsen godkjenner medarbeideren timene sine.Bildet nedenfor åpnes i et eget vindu og viser regnestykket for overtid, tillegg og hvor mange timer som kan/skal utbetales.Når du har godkjent timene og utbetalt eller overført timer til neste måned, vil også status for neste måned bli oppdatert.Når du har godkjent og låst timene for den aktuelle måneden får ansvarlig leder beskjed om at timene er klare for kontroll. Les mer om dette her.