Timestatistikk/ leder kontrollerer

Kontroll av medarbeiderens timer.

Dersom du har en rolle med ansvar for kontroll av medarbeideres timer, vil du få et varsel på forsiden din med status for godkjenning av perioder og lønnsgrunnlag for disse medarbeiderne.

For at en medarbeider skal kunne godkjenne timer må foregående måned være godkjent. For at en leder skal kunne kontrollere timer må foregående måned være kontrollert. Les mer om medarbeiderens godkjenning av timer her.

 

Fremgangsmåte for å kontrollere medarbeidernes timer:

Ved å trykke på linken på forsiden åpnes Timekontroll. Du kan også nå siden ved å gå til Rapporter – Utvidet status – Timekontroll.

Det er kun mulig å kontrollere godkjente timer. Som leder har du også muligheten til å godkjenne en medarbeiders timer i tillegg til å kontrollere dem.

  1. Det er mulig å trykke på tallene i tabellen for å få opp underlaget. Mouseover på tallet i kolonnen for Timesaldo vil gi samme oversikt over timer, utbetalt overtid og ny timesaldo som medarbeideren ser i sin oversikt.
  2. Kontroller timer dersom perioden er godkjent i kalender (Grønn hake) og timene er godkjent av medarbeideren (markert med en grønn hengelås). Huk av i siste kolonne og velg den grønne knappen markert med “Kontroller” nederst på siden.
  3. Dersom en medarbeider ikke har godkjent timer eller lønnsgrunnlag vil det ikke være mulig å kontrollere timene. Du kan da sende e-post eller sms direkte til medarbeideren med en påminnelse.

Les mer om hvordan en medarbeider godkjenner sine timer her.