Visena sikrer kvalitet og lønnsomhet

Vi samler alle de viktigste verktøyene dine i en effektiv løsning på nett.

Med hele kundereisen fra CRM, AML og kundekontroll til oppdragsstyring, timeføring og fakturering er Visena allerede revisorenes foretrukne verktøy. 

Prosess-1
Visena AML Portal

CRM, Portal, AML og digital signering.

Timer-3
Visena Audit

Markedslederen for revisjonsbransjen.

økonomi
Visena Accounting

Alt på ett sted for regnskapsbedrifter.

RSM FLYT GrantThornton Crowe Mazars Revisorforeningen Revisorgruppen slm-logo-transp PKF Varder BLOM logo-temp

I Visena finner du alle dine viktigste verktøy på et sted

 

Hvor mange verktøy trenger du for å gjøre jobben din? Og hvor mange steder skal kundedata ligge?

Svaret er ett = Visena

CRM

Informasjon om alle kontakter samles i Visena, Kontaktinformasjonen brukes enkelt til salg, produksjon og dokumentasjon.

Les mer om CRM

Timeføring

Timeføringen er koblet til kalenderen. Når en oppgave er gjort, er timeføringen unnagjort med et klikk. Du har full oversikt over kapasitet og lønnsomhet.

Les mer on Timeføring

E-post

I Visena e-post er alle selskapets kontakter tilgjengelige for alle, og ingen adresser eller viktig e-post forsvinner hvis en medarbeider slutter.

Les mer om E-post

Dokumentsenter

Sikker deling av dokumenter, både med ansatte og kunder, og en kraftig søkefunksjon som gjør at du finner alt på sekunder.

Les mer om Dokumentsenter

Prosesser

Øk kvaliteten og effektiviteten i alle prosesser med egne maler for salg, onboarding og andre viktige oppgaver.

Les mer om Prosesser

Fristlister

Med kalender, fristlister og timeføring i ett system, får du nettop det - system. Få en mer effektiv og økonomisk hverdag. Lettere å lære er det også.

Økonomi

Visena sikrer at du alltid har full oversikt over økonomien – hele veien fra planlagte aktiviteter til faktura.

Les mer om Økonomi

AML- og kundekontroll

Med gode prosesser og verktøy samlet på ett sted hjelper vi deg med effektiv etterlevelse av hvitvaskingsloven.

Les mer om AML

Kundeportal

Lag trygge rom for deling av dokumenter på sekunder. Med BankID- autentisering sikrer du trygg utveksling av dokumenter.

Les mer om Kundeportal

264320

Digitale signeringer

114865

AML rapporter

224312

EHF transaksjoner

Hjertet i virksomheten

Vi i Visena brenner for å lage løsninger som gjør arbeidsdagen mer effektiv. Vi har over 20 års erfaring med å utvikle og levere skyløsninger for tjenesteytende næring. Visena utvikles og driftes i Norge. I tett samarbeid med våre kunder foregår det en løpende utvikling basert på moderne og sikker teknologi.

Vil du se mer?

La oss vise deg hvordan ledende bedrifter innenfor din bransje jobber smartere!