VISENA AUDIT

Ta kontroll på tiden, kundene og korrespondansen. Visena Audit er utviklet for revisjonsbransjen, sammen med revisjonsbransjen, og setter en ny standard for hva man kan gjøre i en nettbasert løsning.

Visena Audit er en komplett løsning som sikrer en effektiv timeføring, fra budsjettering til fakturering, og en trygg oppfølging av kunder og historikk. Ved å samle funksjonene i en og samme løsning får du en effektiv arbeidsdag og full kontroll. Visena Audit inneholder bl.a. følgende:

■ Tidsbudsjettering og kapasitetsstyring
■ Timeføring pr. dag, uke eller fra kalender
■ Dags-, ukes-, måneds- og felleskalender
■ Arbeidslister
■ Fakturering (EHF og e-post)
■ Prosesshåndtering
■ CRM med komplett historikk
■ Dokument- og e-posthåndtering
■ E-post server og klient (IMAP)
■ Visena Mobile

Referanser

Robert Gjelstenli, partner Hca Revisjon & Rådgivning AS
"For oss som revisorer er det helt vesentlig med full kontroll på kapasitetsbudsjett, timer, fakturering og revisjonsprosess. For å sikre at vi driver på en så effektiv måte som mulig var Visena et naturlig valg."
Agnete Østby, partner SLM Revisjon AS
«Nå kan vi jobbe uansett tid og sted. Visena gir bedre rutiner, sikrer at vi holder fristene og legger til rette for deling av kunnskap»

Få en demo av Visena Audit

La en Visena Audit-ekspert gi deg en personlig demo. Vi hjelper deg med rett løsning for din bransje!

Budsjettering

 • Budsjett pr. prosjekt/kunde
 • Budsjett pr. medarbeider/rolle
 • Planlegging av medarbeiderkapasitet
 • Fordeling av medarbeidere på prosjekt
 • Revisjon målt mot medarbeiders kapasitet
 • Importer fjorårets budsjett eller reelle tall

Timeføring

 • Timeregistrering pr. dag, uke eller fra kalender
 • Godkjenning av uke
 • Timeregistrering fra mobile enheter
 • Arbeidslister
 • Kontroll på fremdrift
 • Registrering av utlegg 

Fakturering

 • Meget enkel og kraftig fakturering
 • A konto faktura/løpende faktura/kreditnota
 • Ved sluttfakturering opprettes neste års prosjekt
 • Fakturering (eFaktura, e-post og PDF)
 • Egne fakturagrupper
 • Kontroll av timeføring
 • Integrasjon med ledende økonomisystemer

Visena er et et trygt alternativ!

Visena er basert på mange års erfaring med bransjens behov og er utviklet i tett samarbeid med flere revisjonsselskaper. Visena er bygget på moderne og sikker teknologi. Dette sikrer at løsningen har lang levetid og at vi kan levere funksjonalitet som tidligere ikke var mulig på nett. Visena Audit er utviklet i Norge, for norske bedrifter, og driftes i Norge. Utviklingen skjer løpende og etter innspill fra revisjonsbransjen.

 • 100 prosent nettbasert
 • Ingen lokal installasjon
 • Opplæring skjer hos dere
 • Import fra andre systemer (ONE Audit, PowerOffice og andre)
 • Fri support
 • Tilgangskontroll på kunde og prosjektnivå
 • Plattformuavhengig (PC/mac/smarttelefoner/håndholdte enheter)

Kundeoppfølging (CRM)

 • Komplett kundeoversikt og historikk
 • Komplett journal med dokumenter og e-post
 • Salgs- og leveranse pipeline
 • Egendefinerte kategorier og tilleggsfelter
 • Kraftige utvalg
 • Masseutsendelse av e-post og SMS

Dokument og e-post

 • Arkivering av all korrespondanse
 • Opprett mapper under kunder og prosjekt
 • Dokumentmaler
 • Automatisk kobling av e-post kunde/prosjekt
 • Kraftige søk
 • Drift av e-post server

Rapportering

 • Dynamiske rapporter
 • Rapportgenerator
 • Effektivitetsrapporter
 • Egendefinerte rapportgrupper
 • Timerapportering og aggregerte rapporter målt mot budsjett
 • Årsstatistikk
 • Rapporter til skjerm og Excel 

Visena Mobile

Med på kjøpet får du Visena Audit Mobile som gir deg dine viktigste verktøy også når du er på farten. Ha full oversikt og aldri glem å føre en time igjen. Uansett hvilken smarttelefon eller håndholdte enhet du har får du tilgang til nøkkelinformasjon i sanntid.

 • Oversikt over hvordan du ligger ann
 • Kalender
 • Timeføring på dags- og ukenivå
 • Kunde- og firmaopplysninger
 • E-post
 • Huskelister

E-post for bedrifter med dokumentasjonskrav

E-post har etablert seg som det primære verktøy for produksjon og distribusjon av forretningskritisk informasjon. Denne informasjonen ligger spredd hos de enkelte ansatte, og på deres ulike maskiner, telefoner og nettbrett. Med Visena har vi tenkt helt nytt - e-post settes i system! Behovet for å strukturere, indeksere, lagre, dele og kunne sette behandlingsregler er sentralt for å kunne jobbe effektivt. Visena er bygget med effektiv og systematisert behandling, deling og samarbeid for øye. Ved mottak av e-post kobles mailen automatisk mot alle relevante entiteter, slik som mottaker, firma, avsender etc. Vi indekserer også vedlegg slik at du kan søke i dokumenter, slik som .doc og PDF.