AML/KYC (antihvitvasking)

Visena er en kjærkomment verktøy for alle som må følge den nye hvitvaskingsloven. Løsningen setter hvitvaskingskontrollen i system.

Robert Gjelstenli

AML (Anti Money Laundering)

Med BankID AML får bedriften god kundekontroll av både privatpersoner og bedrifter, og sikrer etterlevelse av hvitvaskingsloven. Siden alle som har BankID har identifisert seg med pass og ID-kontroll vet du at du er i kontakt med korrekt person.

Visenas AML-funksjon setter hvitvaskingskontrollen i system, hvor hvert trinn av prosessen blir dokumentert. Du sparer tid og er sikret et godt beslutningsgrunnlag.

AML Person – Kundekontroll av personkunder

AML Person identifiserer og legitimerer personer digitalt raskt og effektivt uten personlig oppmøte. Samtidig blir informasjon som er nødvendig for kundekontroll hentet inn helt automatisk, som fullt navn, fødselsnummer og folkeregistrert adresse.

«AML er omfattende, og etterlevelse av hvitvaskingsreglementet kunne fort vært noe som la beslag på mye tid. Heldigvis automatiserer Visena dette arbeidet for oss»

Robert Gjelstenli, Varder – Les hele intervjuet her.

Søk mot pep (politisk eksponerte personer)

BankID AML gir søkeresultater fra Trapets’ nordiske liste over politisk eksponert personer (PEP-liste), samt deres familiemedlemmer og kjente medarbeidere.

Listen er oppdatert med norske politisk eksponerte personer etter at den nye hvitvaskingsloven trådte i kraft. Dataen hentes fra EUs og FNs sanksjonslister, OFAC-listen og det registreres dokumentasjon på at informasjonssøket er gjennomført, også dersom det ikke er treff i noen lister.

Søk mot pep

AML Firma – Kundekontroll av bedrifter

AML Firma gir basisinformasjon om selskapet du søker etter. Du kan hente inn, lagre og verifisere følgende bedriftsinformasjon:

  • Basisinformasjon om selskapet.
  • Signaturrett og prokura.
  • Roller og reelle rettighetshavere.
  • Finansiell informasjon og firmaattest.
  • Sanksjoner på selskapet.
  • Hvilke registre firmaet er registrert i (f.eks. momsregisteret).

Sett opp egen AML-prosess

I Visena kan virksomheten definere egne prosesser med sjekklister for kundekontroll og onboarding. Hvitvaskingsprosessen er utviklet sammen med ledende revisjons- og advokatselskaper. Det gir en logisk prosess som sikrer korrekt gjennomføring – hver gang.

BankID AML er integret med dokumentsenter og CRM

Det som gjør BankID AML spesielt hendig er at den er direkte koblet mot Visenas dokumentarkiv og CRM-data, og virksomheten får automatisk arkivering på rett firma, prosjekt og person.

Utviklet i samarbeid med BankID

Vår løsning for digital signering, sikker identifisering og kundekontroll er utviklet i samarbeid med BankID. Visena er en autorisert forhandler for BankID. Vi har støtte for de mest utbredte elektroniske ID-mekanismene i Norden. I tillegg til støtte for norsk BankID og Buypass, har vi støtte for tilsvarende løsninger i Sverige (Svensk BankID) og Danmark (NemID).

 

RSM FLYT GrantThornton Crowe Mazars Revisorforeningen Revisorgruppen slm-logo-transp PKF Varder BLOM logo-temp

Hjertet i virksomheten

Vi i Visena brenner for å lage løsninger som gjør arbeidsdagen mer effektiv. Vi har over 20 års erfaring med å utvikle og levere skyløsninger for tjenesteytende næring. Visena utvikles og driftes i Norge. I tett samarbeid med våre kunder foregår det en løpende utvikling basert på moderne og sikker teknologi.

Vil du se mer?

La oss vise deg hvordan ledende bedrifter innenfor din bransje jobber smartere!