Visena Audit er revisorenes favoritt.

Visena er utviklet for revisjonsbransjen - sammen med revisjonsbransjen - over de siste 20 årene. Visena er den løsningen som brukes av flest revisorer i Norge.

Sikrer lønnsomhet

Visena er en «multiløsning» som sikrer kvalitet og lønnsomhet.  Planlegging, budsjettering, timeføring og fakturering henger sammen, slik at hver medarbeider alltid har oversikt over kapasitet og lønnsomhet i sine prosjekter, mens lederen ser helheten.

Alt på ett sted

Revisorer som bruker Visena setter pris på å få samlet CRM, e-post, dokumentsenter og prosesshåndtering på ett sted. Dette gir en god overordnet oversikt for oppfølging av kundeporteføljen. Alle dokumenter kan lagres sikkert i Visena, koblet til kunde og raskt tilgjengelig.

Sparer tid

Vanlige oppgaver, som AML-sjekk, er bygget inn i Visena, og det bidrar til at brukerne sparer tid. Mange trekker også frem fordelen ved at Visena favner så mye at medarbeiderne ikke behøver å lære seg mange ulike systemer.

RSM FLYT GrantThornton Crowe Mazars Revisorforeningen Revisorgruppen slm-logo-transp PKF Varder BLOM logo-temp

I Visena finner du alle dine viktigste verktøy på et sted

 

Hvor mange verktøy trenger du for å gjøre jobben din? Og hvor mange steder skal kundedata ligge?

Svaret er ett = Visena

CRM

Informasjon om alle kontakter samles i Visena, Kontaktinformasjonen brukes enkelt til salg, produksjon og dokumentasjon.
Les mer om CRM

Timeføring

Timeføringen er koblet til kalenderen. Når en oppgave er gjort, er timeføringen unnagjort med et klikk. Du har full oversikt over kapasitet og lønnsomhet.
Les mer on Timeføring

E-post

I Visena e-post er alle selskapets kontakter tilgjengelige for alle, og ingen adresser eller viktig e-post forsvinner hvis en medarbeider slutter.
Les mer om E-post

Dokumentsenter

Sikker deling av dokumenter, både med ansatte og kunder, og en kraftig søkefunksjon som gjør at du finner alt på sekunder.
Les mer om Dokumentsenter

Prosesser

Øk kvaliteten og effektiviteten i alle prosesser med egne maler for salg, onboarding og andre viktige oppgaver.
Les mer om Prosesser

Fristlister

Med kalender, fristlister og timeføring i ett system, får du nettop det - system. Få en mer effektiv og økonomisk hverdag. Lettere å lære er det også.

Økonomi

Visena sikrer at du alltid har full oversikt over økonomien – hele veien fra planlagte aktiviteter til faktura.
Les mer om Økonomi

AML- og kundekontroll

Med gode prosesser og verktøy samlet på ett sted hjelper vi deg med effektiv etterlevelse av hvitvaskingsloven.
Les mer om AML

Kundeportal

Lag trygge rom for deling av dokumenter på sekunder. Med BankID- autentisering sikrer du trygg utveksling av dokumenter.
Les mer om Kundeportal

Robert
For oss som revisorer er det helt vesentlig med full kontroll på kapasitetsbudsjett, timer, fakturering og revisjonsprosess. For å sikre at vi driver på en så effektiv måte som mulig var Visena et naturlig valg.
Robert Gjenstenli
Revisjonsselskapet Varder AS
1516261239922
Visena er tilpasset revisjonsbransjens behov, og gjør det enkelt for alle fra medarbeider til partner å holde oversikt over kapasitet, budsjett, prosess, timer og oppdragsøkonomi. Vi gir Visena vår beste anbefaling.
Øyvind Solberg
PKF Revisjon AS
Skjermbilde 2024-03-03 kl. 19.35.52
Med Visena har vi fått samlet sentrale verktøy slik som CRM, e-post, dokumentsenter og prosesshåndtering på ett sted. Dette gir en god overordnet oversikt for oppfølging av kundeporteføljen.
Jan Ove Hofseth
SLM Revisjon AS

Hjertet i virksomheten

Vi i Visena brenner for å lage løsninger som gjør arbeidsdagen mer effektiv. Vi har over 20 års erfaring med å utvikle og levere skyløsninger for tjenesteytende næring. Visena utvikles og driftes i Norge. I tett samarbeid med våre kunder foregår det en løpende utvikling basert på moderne og sikker teknologi.

Vil du se mer?

La oss vise deg hvordan ledende bedrifter innenfor din bransje jobber smartere!