Få oversikt med prosessmodulen

Ved å sette opp en rutine i Visenas prosessmodul sikrer du at de ansatte følger gitte steg og jobber etter «best practise».

Robert Gjelstenli

Jobb smartere

Når det settes opp en prosess i Visena defineres aktuelle faser, aktiviteter, milepæler, krav og dokumenter. På den måten får alle ansatte kontroll på hvor hvert prosjekt er i prosessen og hva som er neste steg. Den automatiske loggføringen gir full dokumentasjon av prosessene.

«Jeg hører flere og flere i vår bransje si at de bruker Visena. Det forstår jeg godt, selv nøler jeg ikke med å anbefale selskapet og løsningen»
Robert Gjelstenli, Varder – Les hele intervjuet her.

Fra hvitvasking til onboarding

Eksempler på prosesser er salgs- og onboarding-prosesser, hvitvaskingskontroll og revisjonsprosesser. Prosessmodulen er utviklet i samarbeid med ledende revisjonsbedrifter.

Fra hvitvasking til onboarding
RSM FLYT GrantThornton Crowe Mazars Revisorforeningen Revisorgruppen slm-logo-transp PKF Varder BLOM logo-temp

Hjertet i virksomheten

Vi i Visena brenner for å lage løsninger som gjør arbeidsdagen mer effektiv. Vi har over 20 års erfaring med å utvikle og levere skyløsninger for tjenesteytende næring. Visena utvikles og driftes i Norge. I tett samarbeid med våre kunder foregår det en løpende utvikling basert på moderne og sikker teknologi.

Vil du se mer?

La oss vise deg hvordan ledende bedrifter innenfor din bransje jobber smartere!