– Visena er advokatsystemet vårt

Advokatbyrået Homble Olsby har brukt Visena siden 2014. – Overfor utenforstående kaller vi det «advokatsystemet vårt», sier partner Runar Homble.

Runar Homble

Advokatfirmaet Homble Olsby i Oslo er spesialisert innen arbeidslivets juss. I dag har kontoret 13 ansatte, som alle er koblet til Visena og bruker det i hverdagen. For Homble er Visena en veritabel sveitserkniv, hvor han mer enn gjerne bretter ut alle bladene samtidig.

– Skal man jobbe effektivt, bør man ha så få systemer som mulig – og ideelt sett bare ett. Da slipper man å slite med kompatibilitetsproblemer, og man slipper å registrere det samme om og om igjen, sier han.

Derfor er innstillingen til Homble Olsby at de skal bruke Visena til så mye som mulig.

– Advokatsystemet

– Vi bruker det til alle administrative oppgaver som epost, løpende timeføring, kalender, dokumentbehandling og digital signering med Bank-ID, fortsetter Homble.

Vel så beskrivende er det at han, når han omtaler Visena overfor eksterne, kaller det «advokatsystemet vårt».

– Vi bruker Visena til motpartregistrering og konfliktsjekk, og sørger for at vi unngår interessekonflikter. I tillegg er tilgangskontrollen veldig god; ved hjelp av denne styrer vi at de ansatte kun har tilgang til det de trenger å ha tilgang til, og ikke til dokumenter i saker de ikke jobber med selv, eksemplifiserer Homble.

Veldig godt til veldig mye

– Jeg liker at Visena er veldig godt til veldig mye. Løsningen er spesielt god på epost, arkivering, saksstyring og alle oversiktene knyttet til dette, sier han.

På spørsmål om han har en favorittfunksjon, er advokaten rask til å peke på «utvidet status»:

– Det betyr kort og godt at jeg har løpende kontroll over fakturerbare timer på gruppenivå og individuelt nivå. På denne måten ser jeg til enhver tid om alt går som det skal.

Regnskapet håndteres ikke av Visena, selv om genereringen av fakturaer skjer der.

– Selv om spesialiserte IT-programmer kanskje kan løse én og én oppgave vel så bra, er Visena et driftssikkert og veldig godt system til veldig mye forskjellig. Derfor har jeg flere ganger anbefalt det til andre advokater, sier Homble.

RSM FLYT GrantThornton Crowe Mazars Revisorforeningen Revisorgruppen slm-logo-transp PKF Varder BLOM logo-temp

Vil du se mer?

La oss vise deg hvordan ledende bedrifter innenfor din bransje jobber smartere!