Bli heldigital med Visena

Visena hjelper deg med kundekontroll av både privatpersoner og bedrifter.

BankID AML (Anti Money Laundering) gjør kontroll av privatpersoner og bedrifter enklere, ved opprettelse av nye kundeforhold og i løpende kundekontroll. BankID AML hjelper deg langt på vei med god etterlevelse av lovverket.Du kan være helt sikker på hvem kunden din er. Alle som har BankID har identifisert seg med pass og ID-kontroll.

 • Få tilgang på informasjonen som kreves for å gjøre en god kundekontroll
 • Gjennomfør kundekontrollen raskere, enklere og bedre
 • Få informasjonen rett inn i arbeidsflyten du allerede har
Bli heldigital med Visena
RSM FLYT GrantThornton Crowe Mazars Revisorforeningen Revisorgruppen slm-logo-transp PKF Varder BLOM logo-temp
 

Noen av våre funksjoner

Visena er en komplett løsning som lar din bedrift jobbe raskere og smartere – og 100% digitalt.

Kundekontroll

Kundekontroll og AML satt i system

Med Visena får du kunde- og hvitvaskingskontroll satt i system, hvor hvert trinn av prosessen blir dokumentert. Du sparer tid og er sikret et godt beslutningsgrunnlag.

 • Definer egne prosesser med sjekklister for kundekontroll og onboarding.
 • Benytter BankIDs AML-tjenester for Firma- og Person-søk.
 • En logisk prosess som sikrer korrekt gjennomføring – hver gang.
 • Automatisk arkivering på rett firma, prosjekt og person.
 • Utviklet sammen med ledende revisjons- og advokatselskaper.
 • Direkte koblet mot dokumentarkiv og CRM-data.

AML Firma

Kundekontroll av bedrifter

For å gjøre kundekontroll av en bedrift trenger du informasjon fra mange ulike kilder, både for å finne informasjon om selve selskapet og om rolleinnehavere i selskapet. Med BankID AML kan du spare tid og manuelt arbeid. Du kan hente inn, lagre og verifisere følgende bedriftsinformasjon:

 • Basisinformasjon om selskapet
 • Signaturrett og prokura
 • Roller og reelle rettighetshavere
 • Finansiell informasjon og firmaattest
 • Sanksjoner på selskapet
 • Hvilke registre firmaet er registrert i (f.eks. momsregisteret)

AML Person

Kundekontroll av personkunder

Med BankID AML kan du identifisere og legitimere en person digitalt uten personlig oppmøte. Samtidig blir informasjon som er nødvendig for kundekontroll hentet inn. Du kan legitimere kunden raskt og effektivt, uten å bruke tid på å hente informasjon fra mange ulike kilder.

 • Bevis på elektronisk legitimering
 • Fullt navn, fødselsnummer og folkeregistrert adresse
 • Søkeresultater fra Trapets´ nordiske PEP-liste, som også inneholder nære familiemedlemmer og kjente medarbeidere av PEPer. Listen er oppdatert med norske PEPer etter at ny hvitvaskingslov trådte i kraft.
 • Søkeresultater fra EUs og FNs sanksjonslister.
 • Mulighet for søkeresultater fra OFAC-listen.
 • Dokumentasjon på at informasjonssøket er gjennomført, også dersom det ikke er treff i noen lister.

Utviklet i samarbeid med BankID

Vår løsning for digital signering, sikker identifisering og kundekontroll er utviklet i samarbeid med BankID. Visena er en autorisert forhandler for BankID. Vi har støtte for de mest utbredte elektroniske ID-mekanismene i Norden. I tillegg til støtte for norsk BankID og Buypass, har vi støtte for tilsvarende løsninger i Sverige (Svensk BankID) og Danmark (NemID).

BankID
Bank ID
Visena

Vil du se mer?

La oss vise deg hvordan ledende bedrifter innenfor din bransje jobber smartere!