– Den personlige servicen er viktig

Revisjonsselskapet Varder teller 22 ansatte. – Fordelen med å være liten, er at vi kan yte personlig service til kundene. Og det er akkurat hva vi får hos Visena også, sier daglig leder Robert Gjelstenli.

Robert Gjelstenli, Varder

Alle som jobber i revisjonsselskapet Varder, er tilknyttet Visena. Revisorene bruker verktøyet til et bredt spekter av oppgaver.

– Bruken er omfattende, jeg er fristet til å si at Visena er hjertet i virksomheten. Det er viktig både som e-postprogram og timeføringsprogram, og vi bruker det som dokumentsenter, til kalenderoppføringer og til fakturering, forteller Gjelstenli.

Han synes Visena, som de noen ganger bare kaller «CRM-en», er veldig enkelt å bruke.

– Enkelheten er kanskje Visenas aller sterkeste side. Vi har benyttet løsningen i flere år, og vi er veldig godt fornøyde, sier han.

AML-sjekk

Gjelstenli setter pris på hvordan de ulike funksjonene virker sammen.

– Det at timeføring, kalenderføring og fakturering skjer på samme sted, er en stor fordel. Som leder er det kjekt å kunne slå opp i felleskalenderen og se hvor folk er og hva de gjør.

– Det er i det hele tatt et system som favner om veldig mye i den digitale hverdagen. Visena har for eksempel en AML-sjekk som er veldig nyttig for et lite firma som vårt. AML er omfattende, og etterlevelse av hvitvaskingsreglementet kunne fort vært noe som la beslag på mye tid. Heldigvis automatiserer Visena dette arbeidet for oss, fortsetter han.

Personlig kontakt

Varder legger mye innsats i det å yte personlig service til kundene sine. Gjelstenli kjenner igjen den samme tankegangen hos Visena, og setter pris på å være mottaker – ikke bare avsender – av gode kundeopplevelser.

– Den personlige servicen vi yter er avgjørende for et lite revisorfirma som oss, det er rett og slett et punkt vi må vinne på. Å være på fornavn med kundekontakten din, er noe alle finner trygt og godt. Størrelsen på Visena gjør at jeg kjenner menneskene bak, og at jeg kan ringe dem direkte når jeg trenger det. Den opplevelsen kan du bare glemme å få hos de store IT-selskapene, sier han.

– Jeg hører flere og flere i vår bransje si at de bruker Visena. Det forstår jeg godt, selv nøler jeg ikke med å anbefale selskapet og løsningen.

RSM FLYT GrantThornton Crowe Mazars Revisorforeningen Revisorgruppen slm-logo-transp PKF Varder BLOM logo-temp

Vil du se mer?

La oss vise deg hvordan ledende bedrifter innenfor din bransje jobber smartere!